“Het is dankzij mijn dochter Sophie en haar echtgenoot, Amadou Ange Chékaraou Barou, dat ik Niger heb ontdekt. Tijdens mijn familiebezoeken in Niamey, de hoofdstad waar zij met hun twee dochters wonen, ontdekte ik een fantastisch land, een cultuur, gewoonten maar vooral Nigerianen. Vriendschappen worden gemaakt met tijd en reizen.

Als arts ontmoet ik natuurlijk collega’s en heb ik de gelegenheid om ziekenhuizen te bezoeken. Het is daar dat ik me bewust ben geworden van de omvang van de behoeften van de gezondheidsdiensten in dit West-Afrikaanse land waar de gezondheidskloof enorm is in vergelijking met onze bevoorrechte omstandigheden. Geleidelijk ontstond het idee dat ZZG zou kunnen ingrijpen.

Ik ontmoette er een vriendin van van mijn dochter Sophie, Oumou Jasmine Djoulde. Zij werkt bij Ecobank, bij de Banque Régionale du Marché en is een actief lid van RC Niamey Doyen. Deze oude club in Niamey heeft al 62 voorzitters gehad.

Jasmine is de initiatiefneemster van een project om materiële hulp te verlenen aan het Niamey La Poudrière-ziekenhuis, met name voor de kraamafdeling en de kinderafdeling. Ter herinnering: april is de maand die in het Rotary-nieuws gewijd is aan de gezondheid van moeder en kind. In Afrika zijn er 20 keer meer perinatale moedersterftegevallen dan in Europa. Het sterftecijfer van kinderen onder de 5 jaar is ook aanzienlijk hoger dan in Europa.

Tijdens haar virtueel bezoek aan RC Namur-Confluent gaf Jasmine ons een korte voorstelling van haar land en zijn gezondheidsnoden. In Niger is de “moeder-kind”-kwestie van bijzonder belang: met 20 miljoen inwoners op een miljoen km² (30 keer de omvang van België) bedraagt het gemiddelde geboortecijfer 7,2 kinderen per moeder. In de kraamkliniek van La Poudrière vinden ongeveer 20 geboorten per dag plaats, met pieken tot 50-70 geboorten per dag. De ontbering is beangstigend: de hechtingen voor een keizersnede zijn bijvoorbeeld niet altijd in voldoende hoeveelheid aanwezig.

Eind augustus 2020 onderging de container een steekproefsgewijze controle in de haven van Antwerpen en verloor een deel van het materiaal zijn sluitingen. Dit is wanneer Ange, mijn schoonzoon, tussenbeide komt. Als algemeen directeur van het transportbedrijf Transmine organiseerde hij de reis naar Niamey. Twee maanden later kwam het langverwachte materiaal aan in Niamey, waar de plaatselijke Rotary Club een beroep deed op de diensten van een expediteur om de controle bij de douane te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat La Poudrière werd vrijgesteld van belastingen.

Op 23 november 2020 stond de container eindelijk op de binnenplaats van het ziekenhuis! Als laatste voorzorgsmaatregel heeft RC Niamey bij het lossen van de container een zeefdrukker gevraagd het materiaal te stempelen om te voorkomen dat het illegaal zou worden doorverkocht. De lichte schade die tijdens de inspectie in België was ontstaan, is hersteld. Al het materiaal werd officieel overhandigd in het bijzijn van de plaatselijke pers en ik kon getuigen dat het onder de verschillende betrokken diensten is verdeeld.

Dit project, dat wordt uitgevoerd door ZZG, de RC Niamey Doyen en Namur-Confluent en het bedrijf Transmine ICS Niger, draagt bij tot het welzijn van de plaatselijke bevolking, vooral dat van moeder en kind, dankzij het essentiële materiaal naar een bekwaam medisch team te brengen in functie van een kwaliteitsvolle verzorging. ZZG maakt het ook mogelijk vriendschappelijke relaties aan te knopen en wederzijds verschillende culturen te ontdekken. Een grote rijkdom.”