Waarom ons helpen ?

Bij Ziekenhuis Zonder Grenzen worden we gedreven door een ultiem doel: de gezondheidszorg in de hele wereld verbeteren door een duurzamer gebruik van ziekenhuis- en medische apparatuur.

ZZG zamelt bij ziekenhuizen en paramedische beroepen het materiaal in dat zij weggooien. Daartoe doen wij een beroep op ziekenhuizen, verzorgingscentra, fabrikanten, klinieken, privépraktijken, enz.

ZZG zamelt dit materiaal gratis in, zolang het nog bruikbaar is en van goede kwaliteit. Deze donaties worden vervolgens gecentraliseerd in ons magazijn van 6.300m2 in Champion.

ZZG biedt dit materiaal vervolgens aan behoeftige gezondheidscentra over de hele wereld aan, na beoordeling en goedkeuring door onze Bio-Technisch-Medische cel.

HOE KAN U ONS HELPEN ?

Een financiële gift doen

Materiaal schenken

Uw deskundigheid aanbieden

Een financiële gift doen

De particuliere schenkingen aan ZZG zijn fiscaal aftrekbaar.

Indien u in België belastingplichtig bent, zijn de giften aan ZZG, van € 40 en meer, fiscaal aftrekbaar (ten private titel). Een attest wordt u in het begin van het daaropvolgend jaar toegestuurd. Hierop worden alle schenkingen van dat jaar gegroepeerd (bv. indien u bijvoorbeeld via een doorlopende opdracht maandelijkse giften doet).

MATERIAAL AANBIEDEN

ZZG zoekt allerlei ziekenhuismateriaal zoals chirurgisch, medisch, paramedisch, tandheelkundig en kinesitherapie materiaal, maar ook meubilair, verbruiksgoederen, enz.
(geen medicatie).

Dat materiaal moet in goede staat zijn en conform de op dat moment geldige wettelijke normen.
ZZG renoveert geen apparatuur en beschikt niet over de middelen om deze te repareren.

ZZG neemt de ophalingskosten van het materiaal voor haar rekening. De ophalingen vinden plaats in België en het Groot Hertogdom Luxemburg (of na akkoord in buurlanden).

U STELT UW DESKUNDIGHEID TEN DIENSTE

of deze van uw onderneming

Hebt u wat vrije tijd en wil u uw vaardigheden en diensten of die van uw bedrijf aan ZZG aanbieden?

U zorgt voor reserveonderdelen, montage-instructies, gebruikershandleidingen, enz. (ziekenhuismateriaal, medisch, paramedisch …)

U bent gespecialiseerd in vervoer, logistiek, opslag, behandeling, enz. U bent een “MacGyver” …

En u wil, volgens uw beschikbaarheid, ons team van vrijwilligers te vervoegen. Neem met ons contact op.